D005

Attribute:

YAGE - Mosquito Killer Swatter YG-D005

Brand : YAGE

Share


คุณสมบัติ

 • ใช้สำหรับตียุงหรือแมลง
 • แบตเตอรี่ : ขนาด 1200 mAH. สามารถชาร์จไฟได้มากกว่า 500 ครั้ง
 • แรงดันไฟฟ้า : 5V/500mA. แรงดันไฟฟ้าในการใช้งานประมาณ 2700V
 • มาพร้อมกับระบบป้องกันไฟฟ้า เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

วิธีการใช้งาน

 • การชาร์จไฟ :
  นำสายชาร์จ USB ต่อสายเข้ากับเต้าเสียบ USB และนำไม้ตียุงเสียบเข้ากับแท่นชาร์จ ไฟแสดงสถานะในการชาร์จเป็นสีแดง เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็ม ไฟแสดงสถานะการชาร์จจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ใช้เวลาในการชาร์จต่อครั้งประมาณ 6-8 ชั่วโมง หลังจากไฟขึ้นสีเขียวแล้วให้ชาร์จต่ออีก 1 ชั่วโมง
 • ใช้งานครั้งแรกควรชาร์จไฟก่อน 3-5 ชั่วโมง
 • การใช้งานไม้ตียุง :
  เลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง " I " หลังจากนั้นแสงไฟจะแสดงสถานะการทำงานและสามารถใช้งานตียุงได้ทันที
 • ระยะเวลาการใช้งาน :
  เมื่อชาร์จไฟเต็ม สามารถใช้งานได้นานถึง 1 เดือน


คำเตือน 

 1. ขณะใช้งาน ลวดตาข่ายจะทำงานด้วยไฟฟ้าแรงสูง ห้ามใช้มือหรือนำสิ่งของที่เป็นโลหะไปแตะตาข่ายและห้ามวางไว้ ใกล้มือเด็กหรือที่ที่พ้นสายตาเด็ก
 2. ห้ามใช้งานในที่มีก๊าซไวไฟหรือของเหลว อย่าใช้โลหะที่เป็นสื่อนำไฟฟ้ามาแตะโลหะตาข่ายก่อให้เกิดประกายไฟ
 3. เมื่อไม่ใช้งานแนะนำให้เลื่อนสวิตช์ปิด จะทำให้ใช้งานได้นานขึ้น
 4. ห้ามใช้น้ำล้างหรือผ้าเปียกเช็ดและควรเก็บไม้ตียุงไว้ในที่แห้ง
 5. เมื่อแบตเตอรี่หมดควรรีบชาร์จไฟให้เต็ม ห้ามใช้งานในขณะชาร์จไฟ หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานแนะนำให้ทุกๆ 3เดือน จะต้องชาร์จไฟ 1 ครั้ง ประมาณ 4 ชั่วโมง
 6. ห้ามนำไม้ตียุงไปตีวัตถุอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงโลหะตาข่ายชำรุด
 7. เหมาะสำหรับใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีความชื้น และห้ามโดนน้ำ
 8. ไม่เหมาะสำหรับใช้บนหุบเขา โรงปศุสัตว์หรือสถานที่ที่มีสัตว์เลี้ยง
 9. เมื่อไม่ต้องการใช้งานไม้ตียุง ให้ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนทิ้งขยะ


การรับประกันคุณภาพ

รับประกันการใช้งาน 3 เดือน นับจากวันที่ซื้อโดยที่จะต้องไม่เกิดความเสียหายจากการใช้งานผิดประเภท และต้องไม่เสียหายจากการใช้งานผิดลักษณะ

(หมายเหตุ : กรุณาเก็บใบเสร็จสินค้าไว้)

Related Product

Best Seller
Best Seller
Best Seller
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy